Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Blogi

Blogi

Palosammutin. Kuva Tak Kei Wong.

Työnohjaus on tietotyöläisen mielen turvakengät

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 29.4.2024. Palovaroittimet ja -sammuttimet löytyvät jokaisesta toimitilasta, mutta vakiintuneet käytännöt mielen ylikuumenemisten varalta laahaavat perässä. Tuotantotiloissa käytetään itsestäänselvästi turvakenkiä ja kypärää, vaikka jaloille ei tipu päivittäin raskaita asioita eikä päätä lyödä jatkuvasti palkkeihin. On jo ymmärretty, että jokainen kerta on liikaa. Milloin kuukausittaisesta työnohjaus- tai coachaussessiosta ajatustyöläisen kalenterissa tulee turvakenkien kaltainen työturvallisuusteko ja itsestäänselvyys? Mitäpä, jos eläisimme… Lue lisää »Työnohjaus on tietotyöläisen mielen turvakengät

Taite -valmentajat Päivi & Tage

Huomin Päivi ja Tage kävivät keväällä 2023 Taite -ohjaajakoulutuksen, järjestivät Taite -valmennuksen ja valmistuivat Työterveyslaitoksen Taite -ohjaajiksi syksyllä 2023. Maanantaina 25.3.24 oli ensimmäinen Taite -seminaari, johon oli kutsuttuna kaikki 46 valmistunutta Taite -ohjaajaa. Taite -valmennus on on työttömille suunnattu, tutkitusti vaikuttava vertaisryhmämenetelmä, jolla vahvistetaan työnhakutaitoja, tuetaan mielen hyvinvointia ja parannetaan mahdollisuuksia työllistyä. Työterveyslaitos kouluttaa ohjaajia Taite -valmennuksen osaajiksi ja toteuttajiksi… Lue lisää »Taite -valmentajat Päivi & Tage

Onko ura raahautumisen tulosta?

Ura on se, joka jää jälkeen, kun raahaudumme eteenpäin. Uupumukset, burnoutit, boreoutit ja muut pahoinvoinnin muodot varjostavat monien ajatusta ja kokemusta työelämästä.

Vaihtaisitko kiireen tehokkuuteen?

Kiire on jämähtänyt työelämää koskevaan puheeseen jäädäkseen. Kiirettä on joka alalla ja kaikissa rooleissa. Kiire tuo mukanaan ystävänsä hallinnantunteen puutteen ja heikon kommunikaation. Silti kiire on lähes tavoitetila – olenko edes tärkeä työntekijä, jos en ole kiireinen? Kroonistuneen kiireen syntyyn on monia syitä. Esimerkiksi:  aikaoptimismi eli taipumus kroonisesti varata liian vähän aikaa eri tehtävien tekemiseen.  Epäselvät tehtävät joihin tarttuminen on… Lue lisää »Vaihtaisitko kiireen tehokkuuteen?

Huomin osaajat Päivi-Ilona Yli-Koski, Tage Svenfelt, Petra Karinen ja Anna-Liisa Merisaari

Mitä hyötyä työnohjauksesta on ollut Huomin työnohjaajille?

“Työnohjauksen hyödyt näkyvät mm. parantuneena itsetuntemuksena, kuormitustilanteiden käsittelynä, vuorovaikutustaitoina, kykynä priorisoida töitä ja käsitellä ristiriitatilanteita.” Näin me Huomilla kuvailemme työnohjauksen hyötyjä. Mutta myös me työnohjaajat käymme itse työnohjauksessa oivaltamassa, ymmärtämässä, tarkentamassa suuntaa ja käsittelemässä kuormitustekijöitä, joita meidän työhömme liittyy. Työnohjausta hyödynnetään erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarpeisiin. Joskus tavoitteena on kehittyä eteenpäin, joskus selviytyä stressaavassa työtilanteessa, joskus taas tutustua omiin ajatus-… Lue lisää »Mitä hyötyä työnohjauksesta on ollut Huomin työnohjaajille?

Kuten polkupyörä, kaipaa työminämme joskus määräaikaishuoltoa. Työnohjaus on tähän hyvä työkalu. Kuva: Maxim Kostenko.

Mitä yhteistä on työnohjauksella ja pyöräilyllä?

Työnohjauksen tavoitteena on löytää yhdessä parhaat toimintatavat, jotta työ olisi mielekästä, tuloksellista ja kestävää. Mitä työnohjaus sitten konkreettisesti on, ja mitkä ovat ohjattavan ja työnohjaajan roolit tässä prosessissa? Erityisesti teknologia-alalla ja kasvuyrityksissä, joiden parissa olen viime vuodet työskennellyt, tunnetaan kyllä coachaus tavoitteellisen kehittymisen välineenä. Työnohjauksen mainitseminen puolestaan saa juttukumppanin katseen tyhjenemään ja sirkat sirittämään päässä. “Ai meetkö sä kertomaan niille,… Lue lisää »Mitä yhteistä on työnohjauksella ja pyöräilyllä?

Priorisointi ja Eisenhowerin matriisi

Töiden priorisointi Eisenhowerin matriisin ja Jamboardin avulla

Töiden priorisointi ja ajanhallinta nousevat usein puheeksi työnohjauksissa. Asiantuntijatyössä kun on usein mahdollista määritellä, missä järjestyksessä työnsä tekee. Valitettavan yleistä on kuitenkin, että silppu ja sälä kuormittavat päiviä. Tällöin isoille, tärkeille asioille ei löydykään aikaa. Hyviä keskusteluja syntyykin, kun aletaan purkaa, mitkä asiat aiheuttavat priorisointiin haasteita. Töiden priorisoinnin tueksi on myös olemassa hyviä työkaluja. Kannattaa kokeilla, mikä niistä sopii parhaiten… Lue lisää »Töiden priorisointi Eisenhowerin matriisin ja Jamboardin avulla

Jokaisella on odotuksia ja haluja työtä kohtaan. Miten oma työ täyttää kyseiset tarpeet?

Työn merkityksellisyydestä puhutaan paljon, mutta kuinka monessa organisaatiossa pyritään aktiivisesti kehittämään sitä? Työsuojelurahaston hanke yhdessä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa on tuottanut monipuolisen kyselylomakkeen, jonka avulla työn merkityksellisyyttä voidaan tarkastella. Hankkeen tavoitteena on luoda tutkimustietoon perustuva toimintamalli organisaatioille sekä HR:n ja työhyvinvoinnin ammattilaisille työn merkityksellisyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin sekä organisaatioiden toimivuuden edistämiseen. Huomi on tehnyt hankkeen kanssa yhteistyötä ja ollut mukana… Lue lisää »Jokaisella on odotuksia ja haluja työtä kohtaan. Miten oma työ täyttää kyseiset tarpeet?

Työnohjaus on aina investointi, mutta se tuo lukuisia hyötyjä organisaatiolle.

Työnohjaus on kannattava investointi yritykselle 

Tämä teksti oli osa Huomin Petran ja hänen opiskelijakaverinsa Heli Siikaluoman työnohjaajakoulutuksen opinnäytetyötä. Työnohjaus eli oman työn pohtiminen koulutetun työnohjaajan kanssa auttaa yrityksiä ja niiden kautta Suomea menestymään ja luomaan kestävää kasvua. Työnohjaus sopii erinomaisesti johtamisen ja tietotyön asiantuntijoiden tueksi. Se tarjoaa työkalut, joilla voi pohtia oman työn, tiimin tai koko organisaation kannalta keskeisiä arkipäivän asioita. Niitä voivat olla esimerkiksi… Lue lisää »Työnohjaus on kannattava investointi yritykselle 

Työyhteisön konflikti kerää kierroksia – onneksi sen voi pysäyttää!

Rusinapulla – sen nimen kollega antoi esittelemälleni hahmotelmalle. Rusinapullan taustalla on oivallus Pehrmanin väitöskirjassaan (2011) julkaisemasta Konfliktin syntyminen, kasvaminen ja eläminen työyhteisössä -kuvasta. Kun näin Pehrmanin kuvan ensimmäisen kerran, pidin siitä heti. Se tiivisti konfliktin ytimen todella hyvin. Kaipasin käyttööni kuitenkin yksinkertaistetumpaa ja helpommin esitettävissä olevaa muotoa, joten aloin pohtia sekä piirrellä omaa versiotani.  Nyt kuvani konfliktin syntymisestä ja elämisestä… Lue lisää »Työyhteisön konflikti kerää kierroksia – onneksi sen voi pysäyttää!