Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Blogi » Jokaisella on odotuksia ja haluja työtä kohtaan. Miten oma työ täyttää kyseiset tarpeet?

Jokaisella on odotuksia ja haluja työtä kohtaan. Miten oma työ täyttää kyseiset tarpeet?

Työn merkityksellisyydestä puhutaan paljon, mutta kuinka monessa organisaatiossa pyritään aktiivisesti kehittämään sitä? Työsuojelurahaston hanke yhdessä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa on tuottanut monipuolisen kyselylomakkeen, jonka avulla työn merkityksellisyyttä voidaan tarkastella. Hankkeen tavoitteena on luoda tutkimustietoon perustuva toimintamalli organisaatioille sekä HR:n ja työhyvinvoinnin ammattilaisille työn merkityksellisyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin sekä organisaatioiden toimivuuden edistämiseen. Huomi on tehnyt hankkeen kanssa yhteistyötä ja ollut mukana elokuusta 2022 alkaen testaamassa kyselyä sekä keräämässä aineistoa menetelmän kehittämiseksi. 

Työn merkityksellisyys ja mielekkyys ovat erittäin tärkeitä hyvän työkyvyn kannalta. Työlle asetettujen odotusten täyttymättömyys on riski työhyvinvoinnille. Menetelmän tuottama TMT-profiili (työn merkitysten ja täyttymysten profiili) tekee näkyväksi mitkä ovat vastaajalle keskeisimmät työn mielekkyyteen vaikuttavat tekijät, ja kuinka hyvin nykyinen työ vastaa odotuksia. Itselle keskeisten työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden lähteiden tunnistaminen on tärkeää työhön liittyvää itsetuntemusta.

Menetelmä on ollut osana Huomin työnohjausprosessia. Kun ohjattavalla on noussut esiin ajatus oman työnsä merkityksellisyydestä, on käytössä ollut mahdollisuus laajentaa tarkastelua kyselyn tuottaman profiilin perusteella. Käytännössä ohjattava on täyttänyt hankkeen kyselyn, saanut itselleen työn merkityksellisyyden ja täyttymyksen profiilin ja tämän jälkeen käynyt sitä ohjaustapaamisessaan työnohjaajan kanssa läpi. Lopuksi ohjattava on täyttänyt palautekyselyn menetelmästä. 

Työn merkityksellisyys on henkilökohtainen kokemus työn tärkeydestä ja arvosta, joka syntyy kun työlle asetetut odotukset ja merkitykset täyttyvät. TMT -kysely on osoittautunut käytännönläheiseksi työvälineeksi tarkastella ohjattavan suhdetta nykyiseen työhönsä, erityisesti tilanteissa, joissa on epätietoisuutta tai tyytymättömyyttä. Profiilin avulla on ollut helpompi jäsentää omia muutostoiveitaan. Profiili on myös tuonut esiin sen, että oma työ täyttää työhön liittyvät odotukset.

Mitä odotat ja haluat työltä? Miten hyvin nykyinen työsi täyttää kyseiset tarpeesi? Huomin työnohjauksessa voit tarkastella myös tätä näkökulmaa ja tehdä uusia oivalluksia työn merkityksellisyydestä. Oiva menetelmä myös ryhmille ja työyhteisöille! Kysy lisää paivi.ilona@huomi.fi

Hankkeen sivut https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/tyo/meanwel