Siirry suoraan sisältöön

Palvelumme

Työnohjaus

Huomin työnohjaus on aika ja paikka laskeutua; avoimia kysymyksiä, rauhallista läsnäoloa ja rehellistä kohtaamista. Huomista saat kumppanin niin työelämän kehitystarpeisiin kuin yksilön oman oivalluksen herättämiseen, toimialasta ja työtehtävistä riippumatta.

Työnohjauksen hyödyt näkyvät mm. parantuneena

  • itsetuntemuksena
  • kuormitustilanteiden käsittelynä
  • vuorovaikutustaitoina
  • kykynä priorisoida töitä
  • käsitellä ristiriitatilanteita

Yksilötyönohjauksessa keskitytään siihen, mikä on sinulle työssäsi olennaista. Joskus jo yhden kerran työnohjaus voi avata uusia ajattelupolkuja. Pidemmissä prosesseissa oppiminen syvenee.

Ryhmätyönohjauksessa tavataan ryhmänä ja tutkitaan yhdessä tiimin tai työryhmän työarjen ilmiöitä. Työnohjaaja varmistaa, että kaikkien ääni tulee kuulluksi, ja että ryhmä etenee kohti tavoitettaan. Yhdessä toimiminen paranee, löydetään keinoja käsitellä rakentavasti tärkeitä asioita ja mahdollistetaan yhdessä oppiminen. Isoja ryhmiä ohjaamme parityönä.

Työnohjaajamme kannattelevat prosessia, jonka aikana asetetut tavoitteet tulevat käytännöksi. Työnohjaus ei ole neuvomista, eikä työnohjaaja kerro, miten työt pitäisi tehdä. Huomin osaajat tietävät jokaisen olevan oman tilanteensa asiantuntija ja löytävän ratkaisunsa esittämiemme kysymysten avulla.

Työnohjaamme lähitavaten, etätavaten, hybridinä ja puhelimitse. Kaikki osaajamme ovat koulutettu Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti, ovat STOryn jäseniä ja sitoutuneet yhdistyksen eettisiin periaatteisiin.

Työyhteisösovittelu

Mikään tilanne, asia tai konflikti ei ole liian pieni tai iso soviteltavaksi. Huomin työyhteisösovittelu on restoratiivista eli korjaava, tunteet ja tarpeet huomioon ottava ohjausmenetelmä. Restoratiivinen työyhteisösovittelu auttaa ratkomaan työhön ja vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitoja ja epäselvyyksiä.

Huomin työyhteisösovittelun avulla organisaatio saa käännettyä vaikeat tilanteet positiivisiksi muutoskohteiksi, joihin panostaminen johtaa kasvuun ja kehitykseen. Työyhteisössä on välillä riitoja, eripuraa ja tulehtuneita välejä. Tai puhumattomuutta, vääriä tulkintoja ja epäasiallista käytöstä. Työyhteisösovittelulla on mahdollista löytää yhteinen ymmärrys ja suunta, miten jatkossa toimitaan. Huomin ulkopuolisen, puolueettoman ja koulutetun sovittelijan avulla päästään jumiutuneista tilanteista eteenpäin.

Työyhteisösovittelun prosessi alkaa tilanteen kartoituksesta. Huomin sovittelija painottaa alkuinfon merkitystä ja tiedottamisen avoimuutta asianosaisille. Työyhteisösovittelun prosessi jatkuu yksilötapaamisilla ja tarvittavalla määrällä yhteistapaamisia. Seurantatapaamisen sisältö tulee asianosaisilta, joten tapaaminen on tärkeä sovitteluprosessin loppuun saattamiseksi.

Fasilitointi

Huomin fasilitointi on suurenkin ryhmän haltuunottoa, jokaisen huomioimista ja arvostavaa ohjaustyötä. Fasilitoinnin tarkoitus on auttaa ryhmää löytämään yhteinen tavoite ja keinot joilla se saavutetaan yhdessä, kaikkien osallistujien ääntä kuunnellen.

Fasilitoinnissamme keskitymme ryhmädynamiikan näkyväksi tekemiseen, tunneilmapiirin aistimiseen ja lopputuloksen saavuttamiseen. Huomista saat fasilitaattorin niin työyhteisön kehittämiseen, projektien aloituksiin ja retroihin tai vain yksinkertaisesti tukea yhdessä tekemiseen. Fasilitoimme tilaisuuksia niin paikan päällä kuin etänäkin.

Koulutus ja valmennus

Huomin osaajat kysyvät, kuuntelevat ja ohjaavat. Se altistaa uuden oppimiselle ja olemassa olevan tiedon reflektoinnille. Huomista saat kouluttajan tiimeille, työyhteisöille, vapaaehtoisjoukoille tai asiantuntijoille. Kerro tarpeesi ja käydään keskustelua aiheesta!

Agile Coach- ja RTE -palvelut

Huomin osaajille on tärkeintä, että tiimien toimijuus vahvistuu. Silti joskus välillä, esimerkiksi ketterän toiminnan käyttöönoton alkumetreillä, saattaa olla tarvetta kokemukselle vastaavista harjoituksista. Meiltä saat esimerkiksi ketterän valmentajan, SAFe Program -konsultin (SPC-sertifioitu) tai Release Train Engineerin (RTE) tätä tarvetta varten – riippumatta organisaation koosta tai valitsemastanne ketterästä viitekehyksestä (Scrum, SoS, LeSS, DaD, SAFe tai jokin muu). Autamme siis alkuun, jotta osaatte yhdessä johtaa kyseistä toimintaa.