Siirry suoraan sisältöön

Huomin tarina

Työnohjausta rohkeasti uudistaen

Huomi sai alkunsa työnohjausopintojemme sivutuotteena. Erilaisten työelämän ja ohjauksen ilmiöiden ihmettely jatkui usein vielä pitkälle opintopäivien jälkeen. Kaikki me Huomin perustajajäsenet tulemme erilaisista ammatillisista taustoista, ja tämä nähtiin puhtaasti rikkautena. Huomasimme nopeasti, että jaoimme hyvin samansuuntaisen ajatuksen siitä, millaista työelämää haluaisimme olla kehittämässä ja tukemassa työnohjauksen keinoin.

Huomin osaajat Anna-Liisa Merisaari, Päivi-Ilona Yli-Koski, Tage Svenfelt ja Petra Karinen. Kuva: Minttu Lehtovaara

Me ajattelemme, että työnohjauksen ei pidä tyytyä olemaan vain purkuventtiili, debriefing-prosessi tai vastaava mekanismi, jonka tarkoitus on auttaa työntekijää jaksamaan epätervettä työelämää sellaisenaan. Haluamme nähdä työnohjauksen ensisijaisesti oppimisen ja kehittymisen prosessina. Siinä työntekijällä tai tiimillä on mahdollisuus reflektoida työtään ja löytää sen kautta uusia ratkaisuja ja näkökulmia ammatillisen kehittymisen ja organisaation kehittämisen tueksi.

Me huomin osaajat uskomme, että asiakas on aina oman työnsä ja tilanteensa asiantuntija. Työnohjauksen tukikysymykset ja yhteinen aika ihmetellä luovat tilan, jossa jo olemassa oleva tieto pääsee järjestymään uudelleen ja tuo uusia oivalluksia ja avauksia arjen tekemiseen. Työnohjauksen lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluu työyhteisösovittelua, fasilitointia, valmennusta ja konsultointia.

Uteliasta uuden oppimista

Huomin osaajia yhdistää myös halu tutkia ja ymmärtää. Jatkuva oppiminen on seurannut polkujamme työelämässä tähän saakka, ja tulee seuraamaan myös jatkossa. Osalle meistä Huomi on päätyö, osalle sivutoimi. Yhtälailla kaikki jakavat vahvan sitoumuksen oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen työnohjauksen alueella. Osuuskuntamuotoinen toiminta mahdollistaa osaajaverkostomme kasvattamisen.

Työnohjauksessa luottamuksellisuus ja sekä ohjattavan että hänen työnantajansa tietosuoja ovat tärkeitä asioita. Olemme luoneet yhteiset käytännöt sille, että asiakkaan asioiden käsittely ja säilyttäminen pysyy mahdollisimman riskittömänä ja tietoturvallisena. Nämä käytännöt käydään läpi myös asiakkaan kanssa aina uuden asiakkuuden alussa. Tietosuojaselosteessamme kuvataan asiakas- ja sidosryhmärekisterimme ylläpitämisen käytännöt.

Tutustu Huomin osaajiin